cosmopolitanism


cosmopolitanism
kosmopolitizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Požiūris, kad, nepaisant visų socialinių, ekonominių, kultūrinių ir politinių skirtumų, žmonės yra tos pačios pasaulinės visuomenės nariai. Kosmopolitai mano, kad žmonių prigimties bendrumas yra daug svarbesnis dalykas negu visuomeninio ir politinio gyvenimo skirtumai. Pabrėžia vietines kultūras ir valstybes pranokstančius veiksnius. Vienas kosmopolitinio mąstymo pagrindų yra žmogaus teisės, pagarba joms traktuojama kaip universalus, visą pasaulį įpareigojantis dalykas. Trokšta socialiai, kultūriškai ir politiškai vieningos, visą pasaulį apimančios visuomenės. Samprotauja apie pasaulinę tautą, pasaulinę teisę, pasaulinę valstybę, pasaulinį parlamentą, pasaulinę pilietybę, kosmopolitinę demokratiją ar kosmopolitinį patriotizmą. Šios kultūrinio ir politinio mąstymo tradicijos šalininkai linkę menkinti partikuliarinių – tautinių, religinių ir bendruomeninių – įsipareigojimų reikšmę. atitikmenys: angl. cosmopolitanism ryšiai: susijęs terminasnacionalizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Cosmopolitanism — Cos mo*pol i*tan*ism (k?z m? p?l ? tan ?z m), n. The quality of being cosmopolitan; cosmopolitism. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • cosmopolitanism — index experience (background) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • Cosmopolitanism — Earthrise from Apollo 8 Cosmopolitanism is the ideology that all human ethnic groups belong to a single community based on a shared morality. This is contrasted with communitarian and particularistic theories, especially the ideas of patriotism… …   Wikipedia

  • cosmopolitanism — ˌizəm noun ( s) 1. : the quality or state of being cosmopolitan : cosmopolitan character 2. a. (1) : the theory or advocacy of the formation of a world society or cosmopolis (sense 1) …   Useful english dictionary

  • cosmopolitanism — See cosmopolitan. * * * ▪ Stoic philosophy       in Stoic philosophy, position taken by the Stoics against the traditional (Greek) distinction between Greeks and barbarians, made by applying to themselves the term cosmopolitans, thereby implying… …   Universalium

  • cosmopolitanism — cosmopolitan ► ADJECTIVE 1) consisting of people from many different countries and cultures: a cosmopolitan metropolis. 2) familiar with and at ease in many different countries and cultures. ► NOUN ▪ a cosmopolitan person. DERIVATIVES… …   English terms dictionary

  • cosmopolitanism — noun see cosmopolitan II …   New Collegiate Dictionary

  • cosmopolitanism — noun /ˌkɑzməˈpɑlɪtənɪzm̩/ The idea that all of humanity belongs to a single moral community …   Wiktionary

  • cosmopolitanism — n. sophistication, worldliness,cosmo pol·i·tan·ism || ‚kÉ‘zmÉ™ pÉ‘lɪtÉ™nɪzm /‚ kÉ’zmÉ™ pÉ’l …   English contemporary dictionary

  • cosmopolitanism — cos·mo·pol·i·tan·ism …   English syllables


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.